ginklai

ginklai
ginklai statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Prietaisai ir priemonės priešui mūšyje kauti. Ginklus sudaro ↑ naikinimo priemonės ir ↑ ginklo nešimo į taikinį priemonės; sudėtingesnius dar sudaro valdymo ir taikymo prietaisai ir priemonės. Pagal pagrindinius požymius šiuolaikiniai ginklai skiriami: pagal žeidimo pobūdį –↑ masinio naikinimo ginklai ir ↑ įprastiniai ginklai; pagal sprendžiamų kovos užduočių mastus – strateginiai, operatyviniai-taktiniai ir taktiniai; pagal paskirtį – vienatiksliai (priešlėktuviniai, prieštankiniai, priešlaiviniai ir kt.) ir daugiatiksliai, arba universalūs; pagal tiesioginius NP nešimo į taikinį būdus – šaunamieji, reaktyviniai ir raketiniai; ginklai, kuriuose NP neša į taikinį lėktuvai, karo laivai (aviacinės, giluminės bombos ir kt.), elektriniai, stūmokliniai arba turbininiai varikliai (torpedos); ginklai, kuriuose naudojami mišrūs nešimo būdai (raketa-torpeda, aktyvūs reaktyviniai sviediniai ir kt.), žmogaus raumenų jėga (ietis, rankinė granata ir kt.); ginklai, įtaisomi galimose priešo veiksmų vietose (mininis ginklas); pagal manevravimą – stacionarieji su nejudamu pagrindu (šachtiniai raketų kompleksai, kazematiniai artilerijos pabūklai ir kt.), stacionarieji su judančiu pagrindu (aviacijos, laivų, tankų ir kt.), savaeigiai, savijudžiai, velkamieji, vežiojamieji (nešiojamieji); pagal personalo skaičių – individualūs ir grupiniai; pagal šaudymo proceso automatizavimą – automatiniai, pusiau automatiniai ir neautomatiniai; pagal NP lėkimo į taikinį trajektorijos keitimą – nevaldomieji ir valdomieji. Ginklų veiksmingumą lemia jų veikimo tolis, taiklumas, greitašauda, manevringumas, taikinių kliudymo bei sunaikinimo plotas. atitikmenys: angl. weapon rus. оружие ryšiai: dar žiūrėkginklo nešimo į taikinį priemonė dar žiūrėkginklų sistema dar žiūrėkgrupinis ginklas dar žiūrėkindividualusis ginklas dar žiūrėkįprastinis ginklas dar žiūrėkmasinio naikinimo ginklas dar žiūrėknaikinimo priemonės

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ginklai — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Įrankiai ir priemonės priešui mūšyje kauti. Ginklus sudaro ↑naikinimo priemonės ir ↑naikinimo priemonių siuntimo į taikinį priemonės; sudėtingesnius dar sudaro valdymo ir taikymo prietaisai ir priemonės.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • automatiniai ginklai — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaunamieji ginklai, kuriuose parako dujų ir kt. šaltinių energija naudojama ginklui iš naujo užtaisyti ir iššauti (ginklai, kuriuose automatizuotas tik užtaisymas, vadinami pusiau automatiniais). Automatiniai… …   Artilerijos terminų žodynas

  • šaunamieji ginklai — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ginklai, kuriuose sviediniui (minai, kulkai, granatai) iš vamzdžio išsviesti naudojamas dujų, susidariusių sudegus parako arba specialiųjų degiųjų mišinių užtaisui, slėgis. Šaunamieji ginklai apima tiesiogines… …   Artilerijos terminų žodynas

  • lygiavamzdžiai ginklai — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaunamieji ginklai, kurių vamzdyje nėra graižtvų. Tai minosvaidžiai, beatošliaužiai pabūklai, kai kurios prieštankinės ir tankų patrankos. Iki XIX a. vid. vyravo lygiavamzdžiai ginklai, kuriuos vėliau išstūmė… …   Artilerijos terminų žodynas

  • įprastiniai ginklai — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tradicinės ginklų rūšys, kurių kovinis naudojimas tiesiogiai nesukelia masinių nuostolių ir sugriovimų. Terminas pradėtas vartoti XX a. 6 d metyje, kai apginklavus kai kurių šalių kariuomenes branduoliniu… …   Artilerijos terminų žodynas

  • masinio naikinimo ginklai — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ypač didelę naikinamąją galią turintys ginklai; jų naudojimas daro masinių nuostolių ir griovimų. Masinio naikinimo ginklai pasižymi naikinamųjų veiksnių gausa ir ilga jų trukme – tai turi ypač didelį neigiamą… …   Artilerijos terminų žodynas

  • graižtviniai ginklai — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaunamieji ginklai, kurių vamzdyje ištekintos ↑graižtvos. Graižtviniai ginklai – tai graižtviniai šautuvai, karabinai, kulkosvaidžiai, pistoletai, patrankos, haubicos, kai kurie minosvaidžiai ir beatošliaužiai… …   Artilerijos terminų žodynas

  • raketiniai ginklai — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ginklai, kuriuose NP nešamos į taikinį raketomis; įvairių ↑raketų kompleksų, skirtų antžeminiams, oro ir jūrų taikiniams naikinti, visuma. Skiriamas smogiamasis ir specialiojo naudojimo raketinis ginklas.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • pusiau automatiniai ginklai — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ginklai, kurių šovimo ir dalis pakartotinio užtaisymo operacijų vyksta automatiškai, o kitas atlieka kariai. Tai šiuolaikiniai pabūklai su pleištine spyna, užtaisymo ir tūtos išmetimo pusautomačiais.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • reaktyviniai ginklai — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Taktiniai ginklai, kuriame taikiniui kauti naudojamas ↑reaktyvinis sviedinys; raketinių ginklų rūšis. Reaktyvinių ginklų pagrindą sudaro antžeminės, aviacinės ir jūrų ↑reaktyvinės salvinės ugnies sistemos.… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”